Almindelige Salgsbetingelser

PHYTOMERS ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER


Disse almindelige salgsbetingelser og de kontraktmæssige forhold mellem SOCIETE DE COURTAGE ET DE DIFFUSION, "CODIF INTERNATIONAL", S.A.S., der handler på vegne af dets afdeling og for mærket PHYTOMER© CODIF INTERNATIONAL 2011, og køberen er underlagt fransk lovgivning.
Webstedet ”PHYTOMER” er et e-handelswebsted, som er tilgængeligt online på adressen www.phytomer.dk.


PARAGRAF 1 - FORMÅL

Formålet med disse almindelige salgsbetingelser er at informere enhver potentiel kunde om de betingelser og metoder, sælgeren (”PHYTOMER”) bruger til at sælge produkterne online og levere dem, samt til at definere hvilke rettigheder og forpligtelser de forskellige parter har inden for rammerne af salget af produkter af ”PHYTOMER” til forbrugeren (køberen). Køberen og ”PHYTOMER” betegnes individuelt eller i fællesskab som parten eller parterne.
Det betyder, at enhver person, der bestiller et produkt på webstedet ”PHYTOMER”, accepterer disse almindelige salgsbetingelser uden forbehold, og at køberen anerkender at være gjort bekendt med dem. Ved at bruge webstedet erklærer brugeren endvidere, at han/hun accepterer dets brugsbetingelser, som kan læses under Juridiske oplysninger.
En køber der ønsker at købe et produkt på webstedet, erklærer at have rets- og handleevne til at forpligte sig, og at det eller de produkter, som han/hun ønsker at købe, udelukkende er beregnet til personlig brug og uden direkte forbindelse til dennes arbejde.
Kampagnetilbud gælder kun inden for rammerne af tilbudets gyldighed og så længe lager haves.
PHYTOMER forbeholder sig retten til at opdatere de almindelige salgsbetingelser til enhver tid. De nye almindelige salgsbetingelser gælder udelukkende for salg, der foretages efter ændringen.


PARAGRAF 2 - PRODUKTER

De produkter, der sælges, er de produkter, der vises på PHYTOMERs websted den dag, køberen besøger siden og så længe lager haves. PHYTOMER har ret til at trække produkter tilbage til enhver tid.
Såfremt et produkt er udsolgt, vil køberen bliver informeret herom hurtigst muligt i forbindelse med bestillingen, eller efter at bestillingen er blevet godkendt pr. e-mail og inden for en frist på maks. fem (5) dage. Hvis betalingen er gennemført, forpligter PHYTOMER sig til at tilbagebetale køberen det betalte beløb inden for en frist på maksimum fjorten (14) dage at regne fra modtagelsen af køberens anmodning om annullering af bestillingen, alt efter hvilken betalingsmåde køberen har brugt.
I overensstemmelse med artikel 111-1 i den franske forbrugerlov har køber mulighed for at læse en beskrivelse på dette websted af de væsentligste egenskaber for det eller de produkter, han eller hun ønsker at købe, inden bestillingen bekræftes.
Dog er billederne af produkterne ikke kontraktmæssigt bindende. På trods af vores bestræbelser for at genskabe produkternes nuance, kan der være variationer i farverne, og vi kan ikke holdes ansvarlige for fejlagtige eller upræcise billeder eller grafiske gengivelser af de produkter, der er præsenteret på webstedet.


PARAGRAF 3 - PRISER

De produkter, som køberen bestiller, leveres udelukkende til Frankrigs europæiske område, Korsika og Monaco. Priserne på produkterne er angivet i euro og er inkl. moms til den gældende takst på bestillingstidspunktet. De omfatter ikke leveringsomkostninger, som faktureres som en fast ekstra pris, og som køberen informeres om, før han eller hun bekræfter bestillingen.
Salgspriserne kan til enhver tid ændres, men produkterne faktureres til den pris, der blev angivet, da bestillingen blev registreret med forbehold for produkternes tilgængelighed.


PARAGRAF 4 - BESTILLINGSVILKÅR

For at bestille de valgte produkter skal køberen klikke på ikonet ”læg i kurven”.
Det angives, at brugeren kan købe maks. ti (10) produkter af samme slags i forbindelse med den samme bestilling.
Køberen kan når som helst få adgang til sin kurv ved at klikke på det tilsvarende ikon i menuen. En ordreseddel med alle de bestilte produkter vises på skærmen. For at afgive bestilling skal køberen klikke på knappen ”AFGIV BESTILLING”.
Derefter opfordres køberen til at oplyse sine personoplysninger og adresse. Køberen vælger desuden, om han/hun ønsker at få bestilling sendt til sin hjemmeadresse eller til afhentning i et Wellnesscenter eller skønhedsinstitut. Disse oplysninger er nødvendige for levering af bestillingen. Køberen skal acceptere de almindelige salgsbetingelser for at kunne fortsætte bestillingen (feltet ”Jeg har læst og godkendt de almindelige salgsbetingelser” skal afkrydses), og godkendelsen kræver ingen manuel underskrift.
Godkendelsen af bestillingen består af en elektronisk signatur, som har den samme værdi, som en håndskreven underskrift mellem parterne. Når køberen har godkendt bestillingen, behandles den med henblik på registrering.
Så snart bestillingen er registreret af PHYTOMER, og når banken har godkendt betalingen, sendes der en bestillingsbekræftelse til køberens e-mail-adresse. I bestillingsbekræftelsen angives det præcise beløb, der vil blive faktureret, samt et ordrenummer, som gælder som godkendelse af bestillingen og transaktionen. Når produkterne er gjort klar og sendt afsted, vil der blive sendt en afsendelsesbekræftelse til køberen.
I tilfælde af reservation af bestillingen i et skønhedsinstitut eller wellnesscenter vil der blive sendt en bekræftelse til køberens e-mail-adresse, så snart PHYTOMER har registreret reservationen. Bestillingsbekræftelsen angiver det nøjagtig fakturerede beløb, reservationsnummeret samt adressen på det institut eller wellnesscenter, hvor bestillingen kan afhentes. Når produkterne er gjort klar og sendt afsted, vil der blive sendt en afsendelsesbekræftelse til køberen.
Vi forbeholder os retten til at afvise enhver bestilling eller levering, såfremt det ovenfor nævnte maksimale antal bestilte varer (10 stk.) overstiges, i tilfælde af tvist med køberen, og såfremt banken ikke godkender betalingen med kort.


PARAGRAF 5 - BETALING

Hvis produkterne leveres til kundens adresse, foregår betalingen i forbindelse med onlinebestillingen med bankkort eller godkendte kreditkort (Visa, Mastercard Eurocard og ethvert andet godkendt bankkort). Køberen indtaster sit bankkortnummer, kortets udløbsdato, kortindehaverens navn og fødselsdato og kryptogrammet (de tre eller fire cifre der står på bagsiden af bankkortet) på vores betalingspartners sikrede sider: bnpparibas.
Hele transaktionen sendes krypteret til bankens godkendelsesserver i SSL-tilstand (Secure Socket Layer). Dine bankoplysninger overføres på intet tidspunkt til Phytomers website.
For produkter, der leveres til skønhedsklinikken (køber vælger selv en klinik på en liste), foregår betalingen direkte, når du henter dine produkter, i henhold til butikkens salgsbetingelser.

EJENDOMSFORBEHOLD
Sælger har fuld ejendomsret til produkterne, indtil PHYTOMER har modtaget den fulde betaling. Risiciene (navnlig tab, tyveri, beskadigelse) afholdes af køberen fra den faktiske dato, leveringen finder sted.


PARAGRAF 6 - FORMÅL

De produkter, som køberen bestiller, leveres udelukkende til Frankrigs europæiske område, Korsika og Monaco. Hvis bestillingen overstiger det antal, der er angivet i artikel 4, betragtes bestillingen som ugyldig.
Hvis produkterne leveres til kundens adresse, sendes de pr. post via Colissimo Expert (levering mod underskrift) inden for en gennemsnitlig frist på 3 til 5 arbejdsdage til den adresse, som køberen oplyste i forbindelse med bestillingen, eller de afleveres på det nærmeste posthus i forhold til leveringsadressen, såfremt modtageren af produkterne ikke er hjemme (kunden har 14 dage til at hente pakken). Vi opkræver et beløb på 7 EUR for levering til dig. Leveringen er gratis, hvis du bestiller for mindst 70 EUR. Ethvert problem i forbindelse med leveringen (produkt der mangler, er ødelagt, emballage der er beskadiget osv.) skal angives på posthusets kvittering, når pakken udleveres og skal meddeles PHYTOMERs kundeservice pr. e-mail til ”service-client@phytomer.fr” eller pr. telefon på +33 (0) 800 00 31 87.
Manglende produkter vil blive sendt eller erstattet, efter at vi har undersøgt sagen nærmere hos vores transportør. Når der er gået fjorten dage (14) dage efter leveringen, betragtes produkterne som overensstemmende og uden synlige fejl, og PHYTOMER accepterer ikke længere nogen reklamation.
De produkter, der leveres til wellnesscentret, vil være klar til afhentning inden for en gennemsnitlig frist på 2 arbejdsdage inden for centrets åbningstider. Denne service er gratis, og køberen betaler ingen leveringsomkostninger.
Den gennemsnitlige leveringsfrist er kun vejledende og kan ikke bruges imod PHYTOMER, den giver heller ikke ret til at annullere salget eller til at anmode om nogen form for kompensation. Bestillingen gennemføres senest tredive (30) dage fra dagen efter, at køberen bekræftede sin bestilling.


PARAGRAF 7 - HAMON LOVEN

Fortrydelsesret
Hvis produkterne leveres til kundens adresse har køber fjorten (14) arbejdsdage til at returnere (for egen regning) de produkter, der ikke opfylder hans/hendes forventninger og få bestillingen annulleret. Denne frist løber fra den dato, produkterne blev leveret.
Køberen kan anmode om at returnere det eller de produkter, han/hun har købt på phytomer.fr under rubrikken MINE BESTILLINGER - Historik & detaljer ved at vælge det eller de produkter, køberen ønsker at returnere. For bestillinger foretaget med en gæstekonto har køberen adgang til opfølgning af bestillingen via linket ”Kundeopfølgning”, som står nederst i den mail, som køberen har modtaget som bekræftelse på sin bestilling. Køberen vil blive bedt om at oprette en konto med en adgangskode for at returnere det eller de købte produkter.
Når PHYTOMER har godkendt returneringen, modtager køberen en bekræftelsesmail. Derefter kan køberen printe returformularen i rubrikken MINE BESTILLINGER - Retur produkter.
Produktet eller produkterne skal returneres intakte og uåbnede i den oprindelige emballage sammen med returneringsformularen senest fjorten (14) dage efter køberens besked om sin beslutning om at trække købet tilbage til følgende adresse: Service Client PHYTOMER – 61 rue du Commandant l’Herminier - 35400 Saint-Malo. Returomkostningerne og de tilknyttede risici afholdes af køber.
Såfremt de førnævnte betingelser er opfyldt, refunderer PHYTOMER det beløb, der svarer til produkterne og de oprindelige leveringsomkostninger, til køber maks. 14 dage efter modtagelsen af produkterne eller bevis for forsendelsen.


PARAGRAF 8 - LOVBESTEMT GARANTI OG ANSVAR

Køberen har en frist på to år at regne fra leveringen af varen til at indgive søgsmål om lovbestemt garanti for overensstemmelse (artikel L. 217-4 og efterfølgende i den franske forbrugerlov (Code de la consommation)). I tilfælde af manglende overensstemmelse kan køberen vælge mellem at få tilsendt et nyt produkt eller få det refunderet. Køberen er fritaget fra at føre bevis for eksistensen af den manglende overensstemmelse i fireogtyve måneder efter varens levering. Såfremt forbrugeren iværksætter garantien mod skjulte mangler (artikel 1641 i den franske civillov (Code Civil), kan denne vælge mellem ophævelse af salget eller en nedsættelse af salgsprisen (artikel 1644 i den franske civillov (Code Civil).
Køberen er alene ansvarlig for valget af de produkter, han/hun bestiller, og om de opfylder de ønskede behov. PHYTOMER kan ikke holdes ansvarlig for eventuel forkert brug af produkterne.
PHYTOMER kan ikke holdes ansvarlig for misligholdelse af aftalen, hvis produktet er udsolgt eller ikke er tilgængeligt, i tilfælde af force majeure, forstyrrelser, hel eller delvis strejke, særligt inden for postvæsnet og kommunikationsmidlerne.
PHYTOMER kan kun holdes ansvarlig, hvis det kan bevises, at fejlen udelukkende kan tilskrives PHYTOMER og er begrænset til kun at omfatte direkte skader.
Selvom PHYTOMER bestræber sig på så vidt muligt at sikre, at oplysningerne på webstedet er korrekte og opdaterede, kan virksomheden dog ikke garantere for deres nøjagtighed, præcision eller fuldstændighed. Derfor frasiger PHYTOMER sig ethvert ansvar for upræcise, unøjagtige eller manglende oplysninger og kan overordnet set ikke garantere, at webstedet hele tiden er tilgængeligt, uden midlertidige afbrydelser, ophold eller fejl.


PARAGRAF 9 - PERSONOPLYSNINGER

Vi har brug for køberens personoplysninger til behandling og levering af bestillingerne og til at udstede fakturaer. Disse oplysninger er strengt fortrolige og anvendes udelukkende af PHYTOMER eller dens underleverandører, der er underlagt samme forpligtelser, og det udelukkende til behandling af bestillinger og i henhold til vores regler om behandling af personoplysninger, som du finder her... . I mangel af disse oplysninger afvises bestillingen automatisk.
Behandling af de personoplysninger, der er indsamlet på dette websted, er genstand for en erklæring til den franske kommission for databehandling og frihedsrettigheder (CNIL), og alle brugere af webstedet har ret til at se, ændre, rette og slette sine oplysninger ved skriftlig henvendelse til ”Service Client PHYTOMER - CS 51749 - 35417 Saint-Malo Cedex”.
Køberen kan ligeledes vælge at modtage tilbud fra PHYTOMER pr. mail ved at tilmelde sig nyhedsbrevet. Tilmelding til nyhedsbrevet er underlagt køberens accept af PHYTOMERs regler om beskyttelse af personoplysninger (afkryds feltet ”Jeg accepterer PHYTOMERS regler om beskyttelse af personoplysninger”). Accepten behøver ikke at blive bekræftet af en håndskreven underskrift.
Hvis køberen ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan han/hun til enhver tid informere PHYTOMER herom ved at skrive et brev til ”Service Client PHYTOMER - CS 51749 - 35417 Saint-Malo Cedex - Frankrig” eller bruge linket til framelding, som står nederst på de e-mails, som PHYTOMER har sendt. Alle PHYTOMERs forpligtelser i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger er tilgængelige i vores regler om cookies og personoplysninger her...


PARAGRAF 10 - INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Dette websted og alle de elementer, mærker, tegninger, logoer, modeller, fotografier osv. som findes herpå, ejes af PHYTOMER eller dennes leverandører, som ikke giver nogen rettigheder andet end at besøge webstedet. Det er derfor ikke tilladt at gengive, udnytte, sende eller bruge de førnævnte intellektuelle ejendomsrettigheder, hverken helt eller delvist, uanset til hvad, uden PHYTOMERs forudgående skriftlige tilladelse. Enhver reproduktion udgør derfor et plagiat og en overtrædelse af loven.


PARAGRAF 11 – KONTRAKTENS DELVISE UGYLDIGHED - HELE KONTRAKTENS UGYLDIGHED

Selvom en eller flere klausuler i de almindelige salgsbetingelser skulle erklæres for ugyldige i henhold til loven, bevarer de andre bestemmelser deres fulde virkning.
Nærværende almindelige salgsbetingelser suppleres af vores regler om cookies og personoplysninger. De almindelige salgsbetingelser udgør det samlede kontraktuelle forhold mellem parterne. I tilfælde af indbyrdes modsigende dokumenter er det de almindelige salgsbetingelser, der gælder.


PARAGRAF 12 – GÆLDENDE LOV OG KOMPETENTE DOMSTOLE

Såfremt kundeservice ikke svarer på en skriftlig klage fra køberen inden for en rimelig frist, eller såfremt parterne ikke kan nå frem til en mindelig løsning på en tvist i forbindelse med salg af PHYTOMERs produkter, kan køberen frit anmode om mægling under nedenstående vilkår.
I henhold bekendtgørelsen af 20. august 2015 og gennemførelsesforordningen af 30. oktober 2015 kan køberen forelægge en forbrugertvist for mæglings- og voldgiftscentret i Paris (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris) med henblik på at finde frem til en mindelig løsning, med forbehold af artikel L. 612-2 i den franske forbrugerlov (Code de la consommation).
Tvister, som tydeligvis bygger på ubegrundede eller urimelige krav, eller som allerede er blevet undersøgt eller er genstand for en igangværende undersøgelse af en anden mægler eller af en domstol, kan ikke forlægges en mægler. Det samme er tilfældet, såfremt køberen indgiver tvisten til en mægler mere end et år efter den skriftlige klage til PHYTOMER, eller såfremt tvisten ikke falder ind under mæglerens kompetenceområde, eller såfremt forbrugeren ikke påviser, at denne har forsøgt at løse tvisten direkte med PHYTOMER ved indgivelse af en skriftlig klage.
For at indgive tvisten for en mægler skal køberen udfylde formularen på mæglings- og voldgiftscentrets website: www.mediateur-conso.cmap.fr, eller sende sin anmodning med almindeligt eller anbefalet brev til CMAP Médiation Consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, eller pr. e-mail til consommation@cmap.fr.
Nærværende almindelige salgsbetingelser og de kontraktmæssige forhold mellem PHYTOMER og køberen er underlagt fransk lovgivning. I tilfælde af tvist er den eneste kompetente retsinstans domstolene i Frankrig.

Gjort tilgængelig online den xx/xx/2022